Eldreopprør fra FPU for bedre pensjonsbehandling av de eldre.

Jeg gleder meg over at FPUs leder Himanshu Gulati idag på sommerleiren erklærte at bedre økonomiske forhold for landets pensjonister vil være en av hovedsakene for FPU i valgkampen. Endelig en ungdomsorganisasjon som setter de øvrige partiers svik overfor pensjonistene foran egeninnterersser.
Sviket de øvrige partier har overfor landets pensjonister består av flere deler:
1. Etter å ha lovet i flere tiår at pensjoner skal økes i takt med lønnsutviklingen, stadfested i stortingsvedtak i 2003 bryter de øvrige partier løftet og vedta at pensjoners økning skal reduseres med 0,75 % hvert enerste år som med rentesrentebetraktning reduseres pensjonen med rundt 9% i forhold til yrkesaktive i en tiårsperiode. FrP ville at gamle løfter om lik regulerting med yrkesaktive fortsatt skulle gjelde.
2. Etter tiårs likebehandling av yrkesaktive med samme helsedelprosentbetaling til folketrygden av inntekter økte plutselig de øvrige partier pensjonistenes andel fra 3,0 % til 4,7% av inntekten fortd "de eldre har god råd" enten de var minstepensjonister eller ikke. Frp var imot.
3. Etter med fast likebehandling i skattesystemet med samme minstefradrag for alle ble minstefradragert for pensjonistene redusert. FrP var og er imot diskrimineringen av de eldre.
4. Etter fast praksis og regler om fradragsrett på skatten for personer med store sykdomsutgifter fjernet de rødgrønne denne mot FrPs stemmer.
5. Etter i tiår å ha krevet den samme pensjonsdelbetaling til Folketrygden når mange pensjonsalderen og går over til pensjonistenes rekker. De som er gifte eller samboere får da besjed om at fordi de er gift/samboer reduseres pensjonen med 15 % (det var 25%, men FrP tvang det ned til 15% med ety forlik med Bondevikregjeringen). Dette tyveriet er det bare FrP som vil stoppe.
6. Nå er det med FrP som en av pådriverne innført juridisk rett for alle barn til barnehageplass, med FrP er fortsatt alener om innføre den samme rett til sykehjemsplass og andre eldreomsorgstjenester betalt av Folketrygden som en juridisk rett.

FPU setter de eldre først sammen med FrP.
Det er jeg stolt av!

Tigging i Oslo

Ikveld har Oslo Bystyre drøftet tigging i byen. AP foreslår at tigging bør være lov innenfor Ring 2 (med unntak form utenfor kjøpesentre, kollektivholdeplasser og foran private hus) mens de som bor utenfor må akseptere tigging med samme unntak.
FrP og jeg foreslo at forbud mot tigging burde gjerlde for hele den delen av kommunen som ligger på bysiden av markagrensen. Da ville det kun bli adgang til tigging på Kikut, Kobberhaughytte, Ullvålseter, mm. og i markaskogen.
AP foreslår aty dety skal være tillatt med tigging over alt i tiden 1 okt til 1 mai. De stakkars tiggere kan da ti8gge i den kalde vintertiden, men ikke i sonen om sommeren. FrP forslo at forbudet skal gjelde hele året.
Saken ble sendt tilbake til komiteen for å avklarer visse forhold i forhold det lovforslag som nå behandles i Stortinget.

Lønnsoppgjøret

Ser at det er brudd i lønnsoppgjøret mellom NHO og LO og begger kjefter på hverandre. Forstår godt at dersom lønningene i de bedrifter som er på konkursens rand øker så går disse bedrifter under. Man må jo være LO-leder for å ikke forstå dette. Så hvis Flåthen og Skogen Lund var kloke så burde de gått til Stoltenberg og sagt; Bedriftene tåler ikke høyere kostnader . Du må sikre en moderat økning i kjøpekraften ved å gjennomføre skattelettelser, særlig ved å heve minstefradraget som gir samme uttelling for alle uavhengig av lønnsnivå!! Det er staten med hundrevis av milliarder i overskudd som har råd til å sikre en kjøpekraftaforbedring. Våre komkurranseutsatte bedrifter har ikke råd. Hva venter du på Jens??

Hva er galt med private???

Jeg ser at APs sekretær Raymond Johansen skjeller ut også FrP for at partiet går inn for det skrekkelige med privatisering. Smak litt på ordet "privatisering".
"Privatisering". Er det så farlig, er det så fært! Hvorledes er det blitt slik at "privat virksomhet" er negativt? La oss se litt på virkelighetens verden, la oss se på hvorledes det er på områder som styres av privat forretningsvirksomhet med et fortjenestemotiv. Hvilke produkter og tjenester styres av privat virksomhet?
La meg ramse opp hva vi kjøper i markeder som styres av privat virksomhet!
I dagligvarebransjen velger vi mellom kjedebutikker som ICA, KIWI, REMA. RIMI, EUROPRIS, BONUS, COOP, etc. og produktleverandører som Freia, Toro, Knorr, Kellogs, Tine og Q, Nidar, Maarud og Kims, Ringnes, Coca Cola, Pepsi, Heineken, Lærum, Nora, etc.. Vi oversvømmes av tilbud og knallhard kamp om våre innkjøp. Når det gjelder klær har vi Lindex, Kapp Ahl, Benetton, Vivekes, Hennes & Mauritz, etc og når gutta skal kjøpe verktøy velger de mellom Maxbo, Byggmax, Byggmakker, Monter, Clas Ohlson, Jernia, etc. Også når vi skal kjøpe elektroniske varer velger vi mellom ELkjøp, Expert, Lefdal, etc. og vi har kjeder med hoteller som Choice, Radisson, Thon, Quality, Rica, etc. og vi har Narvesen, Mix, Nille, G-sport, Antons Sport, over hele landet. For ikke å snakke om Peppes Pizza over hele landet og når vi kjøper biler, båter, motorsykler, TVer, PCer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, husholdningsutstyr, maling, og i tjenestebransjen vokser frem Elexia og andre med trimrom, Nikita som frisørsalonger, Varme og Bad-kjeden, og mange andre kjeder og produktmerker. Av mange produkter velger vi mellom kjente merkevarer som Mercedes, Volvo, Ford, Toyoto, SAAB, WW, Chrystler, Fiat, Nissan, KIA, Samsung, Nokia, Apple, Mikrosoft, etc.
I det hele er privat kommersielle bedrifter og kjeder som gir oss et mangfold av ulike tilbud og ulike priser og det er ingen ventelister eller køer. Er vi misfornøyd med vareutvalg, priser, betjening,lokale eller kvalitet så skifter vi butikk eller leverandør. Det som er privat kommersiell virksomhet virker godt på de områder de driver. Hvorfor er da privatisering på områder som helse, eldreomsorg og utdanning blitt brukt som et skjellsord? Sannheten er at privatisering medfører håp om et bedre system enn det som nå preger disse områder med køer, ventelister og dårlig kvalitet mange steder. Vi må beholde den offentlige betaling fra statsbudsjettet og vårt felles forsikringsselskap folketrygden.
Så vi bør møte SV og APs mas om privatisering med et stort JA vi vil privatisere mye for å få løst problemene! Vi vil kunner velge sykehus, skole, sykehjem og eldreomsorgsleverasndør og særlig vil vi ha rett til å velge b ort de som ikke holder mål. Vi må stå oppreist og være stolte av å kjempe for et bedre system som virker til kundenes og brukernes gunst, nemlig det private kommersielle marked

Støre tøver videre!

Pånytt tøver Helseminister Støre. I Dagsavisen igår uttaler han foraktlig om private helseforetak som lager "stykkpris om de enkelte behandlinger". Vet han ikke at stykkpris er meget detaljert i dert offentlige betalingssystem ISF (Innsatsbasert Finansiering). I det siste hefte fra Helsedirektoratet om Innsatsstyrt Finansiering 2013 er sidene 55 til 87 en detaljert stykkprisliste for de offentlige sykehus for alle mulige behandlinger og operasjoner. Det redegjøres også for systemet som medfører at alle operasjoner eller behandlinger i utgangspunktet er like lønnsomme.
Så når Støre og Trine Skei Grande i Venstre snakker om at noen behandlinger er mer lønnsomme enn andre så tøver de. Prisene justeres årlig basert på nye kunnskaper om behandlingsmåter slik at alt er like lønnsomt.
Når toppfolk som Støre og Grande kan så lite er det ikke rart at det blir en rar debatt om helsevesenet, nå sist i Dagsnytt 18 hvor ingen av deltagerne, en professor, Bernt Høier fra Høyre og programlederen var like kunnskapsløse. Tenk om ARKs programledere hadde skaffet seg et minimum av kunnskap før de satte igang. De burde ringe meg som hovedregel før de diskuterte politikk for å få et minimum av kunnskap.

ARK-Dagsrevyen igang.

I kveldens Dagsrevy fikk Støre forklare om sitt nye forslag om forskning med de nye kreftmedisiner som nå endelig skal foreskrives de pasienter som kan ha nytte av det. Et meget positivt innslag i beste ARK-stil. Det ble nemlig ikke nevnt eller avspilt at Støre den 7 mars aktivt støttet Helsedirektoratets avslag på disse medisiner fordi de var for dyre.
En partipolitisk nøytral redaksjon ville selvsagt avspilt det intervjuet og s¨stilt følgende spørsmål: "Når du nå har snudd 180 grader skyldes det et alment opprør fra folk flest, opposisjonspolitikere og at FrPs stortingsgruppe varslet et konkret forslag om å godkjenne disse medisiner i Stortinget imorgen?" Å´nei Støre måtte fremstå på en mest mulig positiv mæte slik ARK vet er ønsket.

Hvor tas pengene fra Høyre?

Slik Høyres program ble presentert på Dagsrevyen vil jeg først gratulere H med omsider også ha kopiert ennu mer av den helsepolitikk FrP utformet i 1985, men jeg kan selvsagt ha misforstått fordi hittil har H sagt nei til mer penger til sykehusene. Jeg håper de nå støtter kravet om at sykehusene skal få betalt for hver behandling uten noen øvre budsjettramme. Da er det bra, hvis ikke er det ny Høyrebløff!
Men hvor skal Høyre ta pengene? Mer til helse, mer til vei, mer til eldre og mindre skatter og fjerning av arveavgiften, men også følge handlingsregelen. Dette henger ikke i hop medmindre det skal kuttes med over 20 mrd årlig på noen andre utgifter. Det er fint, men hvilke kutt er det som skal finansiere mersatsingen og skattelettelsene. FrP har vist i sine alternative budsjett masse kutt som Høyre stemmer imot og FrP har laget en ny handlingsregel som unntar investeringer fra å bli stoppet av regerlen. Den er også Høyre uenig i. Så nå fremstår Høyre som det klassiske uansvarlige populistiske protestparti som lover mer penger til alle gode formål og skatte/avgiftslettelser innen samme budsjettramm. Morsomt!
Hvorledes skal dere finansiere løftene, Erna når dere ikke skal bruke mer av oljepengene? Ser frem til kuttlisten!

Er du dum Roar Flåthe?

Så på TV 2 n yhetene at LO-leder Roar Flåthen avviser et nulloppgjør fra bedriftene som nå sliter i konkurranseutsatt sektor. Nei våre skyhøye lønninger ogm derved kostnader i kjonkurransutsatt sektor skalytterligere opp slik at bedrifter kan gå konkurs og tusener av folk kan miste jobben. Er Roar Flåthen dum eller har han bare ikke skjønt at det bedriftene i konkurranseutsatt sektor vi lever av?
Hadde Flåthern vært fornuftig og tenkt på sine kontingentbetalende medlemmer vill han tatt med seg NHO-sjefen på tur til Sigbjørn og Jens med følgende budskap: "Arbeidsplassene i konkurranseutsatt sektor er nå meget utsatt og økte kostnader som følge økning i bruttolønningene vil medføre konkurser og tap av tusener av arbeidsplasser. Bedriftene sliter mens staten går med hundrevis av milliarder i overskudd. Vi mener derfor at alle fortjener en viss reallønnsforbedring, men at den må sikres ved at alle får beholde mer av sin nåværende bruttolønn. Hvis alle får en viss skattelette vil også prisstigningen bli lavere og bedre reallønnsvirkningen. Så vi foreslår en viss skattelette for alle og viderefører alle tariffavtaler et år uten endringer . Det er bedre at den styrtrike staten sikrer en viss reallønnsforbedring og sikrer derved også tusener av arbeidsplasser!"
La oss fryse kostnadsnivået ved å gjennomføre vårt gamle slagord: La Nordsjøens skatter betale folkets skatter!

Alltid nok penger til asylmottak!

I Aftenposten side 8 idag er det en notis om at UDI skal etablere 1000 nye asylmottaksplasser. For økt asylstrøm og for "at 5000 ikke har forlatt landet til tross for utreiseplikt". Penger tydelig ikke noe problem slik det er med tolker til døvblinde, sykehuskapasitet eller eldreomsorg. Eller når 27 000 mill kr sendes ut av landet. Tenk om litt av de ble brukt til å etablere retursentre i Asia, Afrika og Midt Østen slik at alle som fikk avslag ble sendt dit!.

Mangler penger til døvblindetolketjenesten??

Statsråd Anniken Huitfeldt sa nettopp på Dagsrevyen at det var mangel på penger til tolketjenesten for døvblinde. Det sier hun dagen etter at vi fikk vite at oljefondet vokste med 447 000 mill kr ifjor. Vi har nå 4 000 000 mill kr investert i utenlandske bedrifter som mange er konkurrenter til norske bedrifter, i utenlandske lån og utenlandsk eiendom. Men vi har ikke nok penger til tolker for norske døvblinde eller til kreftmedisin som alle andre land bortsett fra Albania ifølge TV 2 har godkjent for sine innbyggere.
Både Eli og jeg har lyst til å gråte over vanvinnet. Finansministeren sa FrP må slutte å klage for vi har lav arbeidsledighet og skal investere litt mer i veibygging etter at vi ligger tyve år etter være fattige naboland. Regjeringen måtte jo ha bestått av pappskaller hvis vi ikke med våre enorme olje- og gassinntekter var best på det meste. Men vi ligger langt bak i sykehus og eldreomsorg og har helt unødvendige mangler på mange områder.
Men vi har verdens mest omfattende byråkrati forhold til folketallet som skal passe på oss fra vugge til grav.
Både helsetjenester, eldreomsorg og tolketjenester for døvblinde bør gis penger etter behov slik mordere og ransfolk får til forsvarere, asylsøkere til asylmottakplasser, arbeidsledige og uføre til trygd, tolker for utlendinger i domstoler og med myndighetskontakt, og over 25 andre grupper får.
Vi har råd til verdens beste helsevesen, verdens beste eldreomsorg og råd til kreftmedisiner og tolker for døvblinde.
Les mer i arkivet » August 2013 » Mai 2013 » Mars 2013
hits